Wat doe ik met de leerervaringen?

De leerervaringen die voortkomen uit een transitieproject zijn niet alleen van belang voor de uitvoerders van het project en van verwante projecten. Ze kunnen ook betekenis hebben voor andere betrokkenen. Geaggregeerde leerervaringen kunnen voor het management bijvoorbeeld aanleiding zijn om andere keuzes te maken, ze kunnen voor het onderwijs reden zijn om lessen te vernieuwen en voor een overheid om regels bij te stellen.

Leerervaringen verspreiden

Stel uzelf daarom de vraag welke sleutelpartijen voor een systeeminnovatie kennis nodig hebben van leerervaringen. Kunt u ze al in een vroeg stadium bij het project betrekken en zo laten meeleren? Welke andere routes kunt u gebruiken om tussentijdse leerervaringen te verspreiden, bijvoorbeeld via conferenties, artikelen in vakbladen, internet, werkbezoeken, presentaties, krantenartikelen?

Vastleggen leerervaringen

Zorg er in er ieder geval voor dat u de leerervaringen in het project systematisch vastlegt. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar in principe ook andere transitieprofessionals die met verwante projecten bezig zijn.

Voor methoden voor leren, zie bijvoorbeeld Dynamische leeragendaLearning history of tijdlijnmethode, Reflexieve procesbeschrijving of Reflexieve procesmonitoring.