Wat zijn communicatie-aandachtspunten?

Communicatie is een sleutelactiviteit bij transitieprojecten. Wees in het begin voorzichtig: wek geen hoge verwachtingen als het onzeker is of u die waar kunt maken. Loopt uw project eenmaal, communiceer dan doelgericht, op basis van een visie, met een zeker samenhang en intensiteit. Probeer steeds de visie die in het project besloten ligt uit te dragen.

Algemene communicatietips

Enkele aanvullende tips uit de praktijk

 • Sluit actief aan bij uw doelgroep. Verdiep u in wat de doelgroepen bezighoudt en welke lange termijnontwikkelingen op hen af komen. Maak uw communicatie op maat. Formuleer uw visie en plannen dus strategisch
 • Dat geldt ook voor de media; kijk in hoeverre of u de visie en transitieambities kunt koppelen aan algemene discussies
 • Maak uw verhaal overzichtelijk: draag de kernboodschap uit
 • Gebruik simpele en concrete voorbeelden
 • Zorg voor een pakkende titel
 • Gebruik beeldmateriaal; een goed filmpje of een enkel beeld zegt vaak meer dan een heel rapport
 • Betrek de gebruiker bij het experiment en geef die ook credits
 • Maak gebruik van sleutelambassadeurs

Communicatie met bestuur

Besteed bijzondere aandacht aan de communicatie met de directie of het bestuur van de betrokken organisaties. Sponsorschap op bestuurlijk niveau is nodig om in een netwerk te kunnen samenwerken, om middelen vrij te maken, om de uitvoerende mensen aan te zetten om mee te doen:

 • Weet welke zaken voor de bestuurders van belang zijn, wat hen bezighoudt
 • Voed bestuurders voortdurend, houd de lijn kort met naar voorkeur één contactpersoon bij de betrokken bestuurders
 • Draag aan het bestuur de boodschap uit dat wat nu een ‘rising star' is, later een ‘cash cow' kan worden
 • Kijk samen met de bestuurders waar het project tegenaan loopt, laat ze meekijken en meeleren en meelopen op de werkvloer.

 Communicatie met collega's

Enkele andere tips voor de communicatie:

 • Breng het project op een aantrekkelijke manier onder de aandacht bij collega's en organiseer iets bij belangrijke mijlpalen/successen
 • Pas op voor te abstracte discussies, gebruik bijvoorbeeld rollenspellen om de concrete betekenis van de vernieuwing duidelijk te maken, gebruik beeldmateriaal
 • Draag niet alleen kennis over aan medewerkers, maar laat ze zelf de nieuwe praktijken beleven
 • Overtuig professionals door gebruikers over hun ervaringen te laten vertellen
 • Gebruik humor.