Zoek

Trefwoord


Filter

ACT Jeugd Rotterdam: visie

Functie / Domein: Gezondheidszorg, wonen, onderwijs
Illustratie van: Visie, systeeminnovatie kernidee, structuurknelpunten

Systeeminnovatief kernidee en visie 

Het transitie-experiment ‘ACT-Jeugd Rotterdam' richt zich op jongeren met ernstige en complexe problemen op psychisch- en psychiatrisch gebied. Het experiment heeft de (hoge) ambitie om de jongeren te begeleiden naar een normaler leven. Nu komen de jongeren vaak niet eens terecht bij zorginstanties. Of ze haken af. Uiteindelijk verdwijnen ze dikwijls naar het circuit van zware zorg of justitie. 

ACT-Jeugd levert maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, woonondersteuning, psychiatrische zorg, gezinsbegeleiding, school- en werkondersteuning. Het experiment gaat uit van de leefwereld van jongeren, in plaats vanuit de routines en organisaties van de zorgwereld. En de hulpverlening vindt plaats in de omgeving van de jongeren.

Structuurknelpunten

Bij voorbaat is duidelijk dat het experiment met zijn nieuwe aanpak om het oplossen van verschillende structuurknelpunten vraagt. Daarom ook worden gedurende het experiment leerervaringen verzameld en gedeeld tussen de betrokken organisaties.

  • Zo start de hulp start niet met een diagnose, zoals gebruikelijk is binnen de gezondheidszorg instellingen, maar met praktische hulp. Dat sluit  niet goed aan op de gebruikelijke formele procedures.
  • De jongere wordt niet meer ‘in een bepaald hokje' van de gezondheidszorg geplaatst. Maar daarvoor moeten organisaties die gescheiden werkten samenwerken. Het werken met teams van specialisten van verschillende organisaties wijkt af van de bestaande cultuur en werkwijze van die organisaties. 
  • ACT-Jeugd gaat uit van de attitude van de jongeren en van wat zij willen en kunnen. Maar daarmee verandert de rol van de hulpverleners van directief naar ondersteunend. 
  • De jongeren worden benaderd in hun eigen leefomgeving. Ook dat is weinig gebruikelijk binnen de zorginstellingen.

Bronnen

  • Transitieprogramma in de Langdurige zorg i.s.m. Competentiecentrum Transities (2008). Competentiekit experimenteren in de zorg. Conceptversie. Transitieprogramma in de Langdurige Zorg en Competentiecentrum Transities: Utrecht.