Zoek

Trefwoord


Filter

Energiesprong

Functie / Domein: bouwen, energie
Illustratie van: nieuw financieel arrangement

'Energiesprong' is een programma om grootschalige vraag en voorzieningen te realiseren voor woningen en andere gebouwen met een energierekening van nul Euro (E-0). Het programma is geënt op het gedachtengoed van systeeminnovaties. Het startte in 2010 en is betaald door de Nederlandse overheid. Vanaf 2014 is Energiesprong bezig haar werk te internationaliseren. 

Pilots

Het programma begon met pilots om E-0 huizen en kantoren te realiseren. Die maakten duidelijk dat de technieken en materialen voor E-0 huizen beschikbaar zijn. De prijs/prestatie verhouding voor E-0 woningen was echter hoog en een hindernis voor grootschalige toepassing. Die verlagen werd dan ook een prioriteit. Door verbeteringen is de prijs/prestatie verhouding sinds de start van het programma met meer dan 30%. Daarmee is een basis gelegd voor een meer grootschalige aanpak.

Wegnemen van regime barrières voor opschaling

In tweede instantie richtte Energiesprong zich op de innovatieve integratie van beschikbare technieken. Ook ging men werken aan het wegnemen van sociaal-culturele regime barrières. Onder meer het standaard proces van aanbesteden - alles wordt in detail omschreven - was een sta-in-de-weg voor nieuwe integrale technische oplossingen. Daarvoor ontwikkelde Energiesprong een alternatief. Daarnaast ontwikkelde men een ‘comfortabel wonen' aanbod dat veel huiseigenaren zou moeten aanspreken: 'Uw huis verdient het'. Een verbouwinng tot E-0 huis kan nu binnen 10 dagen, en bewoners worden ontzorgd. Met banken en cooperaties zijn daarvoor nieuwe financiële arrangementen gemaakt, waarmee de verbouwing kan worden voorgefinancierd. Die arrangementen zijn onderdeel van overeenkomsten voor de grootschalige realisatie van E-0 huur- en koopwoningen. Zo werd voor de huursector met allerlei partijen in 2013 een Green Deal 'De Stroomversnelling' gesloten. Die moet resulteren in de renovatie van 111.000 woningen.

Een nieuw financieel arrangement voor de particuliere sector

Aan Energiesprong liggen nieuw financiele arrangement ten grondslag. Hier wordt het arrangement voor de particuliere sector uitgelegd.

De gemiddelde energierekening voor Nederlandse huishoudens is  €2.200 per jaar (financiële data van 2012). Met een E-0 huis besparen huiseigenaren deze €2.200 per jaar. Het nieuwe financiële arrangement houdt in dat deze (toekomstige) besparing gebruikt worden voor de E-0 renovatie. Met 4 miljoen private huizen per jaar in het programma, is dan bijna 9 miljard Euro beschikbaar voor renovatie. Het business programma zou - uitgaande van het totale potentieel aan eigen huizen - een aantal jaren kunnen draaien. Dat betekent een zich herhalende geldstroom, met een totaal investeringspotentieel van meer dan 15 maal de jaarlijkse besparingen. Hiervoor moesten wel onder andere hypotheekregels en -routines veranderen en dat was dan ook een van de activiteiten van Energiesprong. Dat heeft geleid tot een arrangement waarbij de woningeigenaar die zijn huis wil renoveren, totaal wordt ‘ontzorgd' door de financiering en de organisatie van de verbouwing uit handen te nemen.

Positieve effecten

De positieve effecten van het nieuwe arrangement zijn:

  • In de bouw: nieuw werk voor de komende tien jaar
  • Voor eigenaren van E-0 woningen: geen stijgende energiekosten in de toekomst
  • Voor eigenaren ook een toename van de bestedingsruimte met €2.200 wanneer de renovatiekosten afbetaald zijn
  • E-0 huizen met meer marktwaarde, vanwege lagere kosten voor bewoning en omdat ze gerenoveerd zijn.

‘Multipliers'

De projectleiders hebben zich gebogen over de vraag wat multipliers kunnen zijn: krachten en ontwikkelingen die de ambitieuze doelen van het Energiesprong programma kunnen helpen verwezenlijken. Dit zijn de belangrijkste multipliers die ze zien:

  • De grotere bestedingsruimte die E-o woningeigenaren krijgen
  • De hogere waarde van de E-0 gerenoveerde huizen
  • Een meer waarde-stabiel onderpand voor leningen
  • Werkgelegenheid en economische activiteit in de bouw
  • Een toenemend aantal bouwfirma's en bouwers dat geïnteresseerd is in duurzaam bouwen en daarin wil investeren.

Bronnen