Alle vragen


Wat is verankeren?

Hieronder verstaan we het proces en de activiteiten om van losse en lokale transitieprojecten te komen tot een maatschappelijke beweging waarin de nieuwe praktijken business as usual worden. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat belemerend regime mee verandert. Onder regime verstaan we zaken die de huidige business as usual bestendigen, zoals formele juridische en financiële regels, routines en protocollen, cultuur, rollen en identiteit van organisaties, bestaande actorconfiguraties (wie doen er toe, wie niet) en fysieke infrastructuur. Zie ook 'Over transities'

 


Waarom krijgen veel transitieprojecten vaak geen vervolg?

We noemen een aantal oorzaken:


Hoe werk ik aan verankering?

U hebt als trekker van een systeeminnovatief project misschien beperkte mogelijkheden om te werken aan een vervolg daarvan. Wat kunt u mogelijk toch doen? Een algemene strategie is om al tijdens het project partijen te betrekken die in een latere fase voor verankering kunnen zorgen en die tijdens het project ontdekken wat hun eigen rol is in het belemmeren en het mogelijk maken van de gewenste innovatie.

Andere manieren

Enkele andere suggesties om uw project te verankeren zijn:

In het algemeen geldt: maak het groot. Onderzoek nog voor afloop van het project een niveausprong naar een programma. In een programma kunt u projecten bundelen. Ook biedt een programma meer ruimte voor werk aan regimeverandering.

Kijk ook verder bij Verankeren, ingang Programma.