Wat is een systeeminnovatief kernidee?

Systeeminnovatieve kernideeën zijn ideeën om hardnekkige problemen op te lossen. Ze doorbreken ‘perverse' koppelingen en houden nieuwe koppelingen in. Perverse koppelingen zijn verbanden tussen ontwikkelingen die positief worden gewaardeerd, maar die negatieve bijeffecten hebben die de positieve effecten (gaan) overschaduwen.

Voorbeelden van systeeminnovatieve kernideeën zijn:

  • De kas als energiebron, die de perverse koppeling tussen glastuinbouw en energieverbruik doorbreekt en inhoud dat de kas energie gaat leveren
  • Knooperven, die schaalvergroting in de landbouw ontkoppelt van verschraling van de omgeving en een nieuwe koppeling legt met landschapsbeheer
  • Systeeminnovatieve kernideeën in watermanagement voor de combinatie van ruimtegebruik en waterberging. Zo leidt nieuw ruimtegebruik niet meer automatisch tot minder mogelijkheden voor waterberging.

Voorbeelden

Methodes