Waaraan voldoet de uitvoerende organisatie?

Ervaring leert dat de organisatie die een transitieprogramma onderdak geeft, daarop invloed gaat hebben. Dat kan een belemmerende invloed zijn. Realiseer u daarom, bij de keuze waar u het transitieprogramma onderbrengt, dat de volgende punten van groot belang zijn voor transitieprogramma's:

  • Een onafhankelijke positie van de uitvoeringsorganisatie
  • Een ondernemende manier van werken
  • Op gelijke voet kunnen samenwerken met andere partijen en met nichespelers
  • Experimenteerruimte, ruimte om doelen en activiteiten bij te stellen
  • Kunnen werken met variëteit en diversiteit
  • Evalueren op een wijze die past bij het zoekende en lerende karakter van transitieprogramma's, met onzekere opbrengsten
  • Continuïteit en persoonlijke betrokkenheid van de programmamanagers
  • Een goede verbinding met relevante beleid- en kennisinstellingen en vernieuwingspraktijken.

Zorg daarom voor de juiste condities.