Waaraan voldoet een plan van aanpak?

Een goed plan van aanpak voor een programma beschrijft:

  • De urgentie voor veranderingen
  • De maatschappelijke opgave
  • De richtinggevende principes voor de systeeminnovatie (de voorwaarden waaraan gewenste vernieuwing voldoet)
  • Het verband tussen het programma en langetermijntrends die het programma kunnen helpen legitimeren of systeeminnovatie kunnen versnellen
  • Streefbeelden voor oplossingen
  • Deelvisies voor eventueel concurrerende routes/strategieën - de transitiepaden - met concrete eind- en tussendoelen om de langetermijndoelen te realiseren - als het om een uitvoeringsagenda gaat (en dus niet om een abstractere maatschappelijke agenda)
  • Ook voor een uitvoeringsagenda: omschrijvingen op hoofdlijnen van projecten die bijdragen aan de realisatie van tussen- en einddoelen. Dat kunnen nieuwe transitieprojecten zijn, maar ook experimentele projecten die al lopen en die nu opgenomen worden in het programma
  • Een omschrijving van noodzakelijke veranderingen in het regime, die al gaande zijn of vanuit het programma moeten worden gerealiseerd
  • Activiteiten en projecten gericht op het monitoren en evalueren, leren, communicatie en/of lobby, gericht op het veranderen van het regime
  • Randvoorwaarden van tijd, geld, middelen, organisatie, informatie.

Daarbij moet zo'n plan van aanpak wel flexibel zijn. Dat is, omdat ontwikkelingen in de omgeving en nieuwe inzichten op basis van de voortgang van het programma aanleiding kunnen zijn om het bij te stellen met het oog op de systeeminnovatieve ambitie. Zie daarvoor ook de Clusters 'Verankeren' en 'Monitoren en Evalueren'.