Wat zijn belangrijke managementopgaven?

Het management van een transitieprogramma lijkt in veel aspecten op het management van een gewoon programma. Het kent echter een paar eigenaardigheden:

  • Een transitieprogramma is doelzoekend. Er is geen blauwdruk vooraf voor een duurzamere toekomst, gezien de onzekere ontwikkelingen en de complexe omgeving; het zoeken maakt onderdeel uit van het programma.
    Zie hiervoor ook de vraag "Hoe ga ik om met onzekerheden?" en het cluster 'Monitoren en Evalueren'
  • Men moet flexibel inspelen op ontwikkelingen in de omgeving, die gevolgen kunnen hebben voor het transitiedoel en pad
  • Binnen een transitieprogramma leert men al doende en handelt men al lerend
  • Men moet ‘van buiten naar binnen' werken of preciezer gezegd nog: men moet het programma ontwikkelen met een actieve betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders en feedback daarvan terugvertalen naar het programma en naar beleid
  • De termen van evaluatie en de wijze van evalueren zijn anders dan bij andere programma's. Zie hiervoor ook de betreffende vragen bij het cluster Monitoren en Evalueren.