Welke ondersteuning is nodig?

Een transitieteam is gewenst. Zie hiervoor de vraag 'Welke ondersteuning is nodig voor een transitie?' bij het cluster 'Visie vormen'. Maar ook een goed secretariaat is een vereiste. Verder kan inschakeling van een communicatieprofessional nuttig zijn, als resultaten veelbelovend zijn en u via communicatieactiviteiten gaat werken aan verdere draagvlakontwikkeling.

Zie verder ook het cluster 'Competenties'.